• Mail: info@veertienkusjes.nl

Privacy

Wij, Veertienkusjes, dragen ervoor zorg dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit Privacy Statement willen we je graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met je gegevens doen en welke rechten je als betrokkene hebt. Daarnaast willen we je informeren over de cookies die we plaatsen wanneer je deze internetsite bezoekt. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, jij als bezoeker van de website en/of klant in dit geval. We verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals je geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, bezorg- en/of factuuradres, telefoonnummer, geboortedatum en bedrijfsnaam. Veertienkusjes zal je nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras, gezondheid of anders, vragen. Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst en/of het versturen van marketingberichten. De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door jou gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heb je het recht die toestemming later in te trekken. Intrekking van je toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en jouw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Wij beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Waar nodig worden bewerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren. We zullen jouw gegevens nimmer verstrekken aan andere derde partijen dan onze bewerkers zonder jouw toestemming. Verder bewaren we jouw persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Je hebt recht op inzage in de gegevens die we van/over je verwerken. Ook heb je het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen je verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat je dit hebt ingediend, in behandeling nemen. Verder kun je, indien je daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Bij bezoek aan deze website plaatsen wij, Veertienkusjes, een aantal cookies op jouw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website geplaatst wordt op je laptop, tablet of telefoon. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming. Je kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van jouw browser te wijzigen. Bij een bezoek aan deze website worden geen tracking cookies geplaatst.

Google Analytics:
Soort: Deze cookie wordt gebruikt om te bekijken waar je vandaan komt. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren. Voor zover wij gebruik maken van Google Analytics, voldoen wij aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens hieromtrent stelt.
Tijd: 2 jaar
Meer informatie over cookies van Google: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies#cookiesSet

 

Disclaimer
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden, en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat Veertienkusjes daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Afmelden voor de nieuwsbrief
Indien je geen prijs meer stelt op het door www.Veertienkusjes.nl toezenden van nieuwsbrieven, dan kun je door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief jezelf afmelden.

Contact opnemen met Veertienkusjes
Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt je contact met ons opnemen via het contactformulier info@veertienkusjes.nl

Wijzigingen Privacy Statement
Veertienkusjes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.